Balthazar Paul Ommeganck (1755‒1826), A Pastoral Scene
Balthazar Paul Ommeganck (1755‒1826), A Pastoral Scene. Källa: Wikimedia Commons

Just nu pågår utställningen ”Arkadien – ett förlorat paradis” på Nationalmuseum, det finns otaliga bilder, dikter, operor, och baletter som utspelar sig i herdarnas värld. Gestaltningen av herdelivet har blivit aktuellt på nytt i klimatkrisens tidevarv, men hur fungerar denna idyll i dag?

Gäst: Anna Blennow

Vi har bjudit in Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, för ett samtal om pastoralen. Exempel på frågor som vi gärna vill beröra är följande:

  • Om man beskriver pastoralen som ett maskineri, vad är då dess produkt?
  • Är antikens Arkadien verkligen ett paradisiskt landskap?
  • Utgör herdefiktionen en förlorad guldålder, eller kan den betraktas som en utopi?
  • Är herdelivet en aristokratisk maskerad, eller rent av en egalitär möjlighet?
  • Vilken roll kan pastoralen spela i dagens kris för natur och klimat?
  • Hur ser lokala gestaltningar av pastoralen ut i olika delar av världen och i olika tider?
  • Vem är pastoralens huvudperson, herden eller landskapet?

Skicka ämnesförslag senast 23 november

Välkommen att skicka ett förslag på ett ämne som du vill tala om. Rubriken skickas till nedanstående adresser senast den 23 november. Vi tänker oss muntliga inlägg på cirka fem minuter, och därefter en gemensam diskussion. Om intresse finns kan vi fortsätta samtalet vid ett nytt tillfälle under våren.

Vi ser fram emot samtalet!

Anna Cullhed        
anna.cullhed@littvet.su.se        

Vera Sundin
vera.sundin@littvet.su.se

Evenemanget stöds av Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.