Eidos nr 1
Vad betyder verket? Konstvetenskapliga studier kring måleri, skulptur, stadsplanering, och arkitektur. Red: Thomas Hall, Ewa Kron, Lempi BorgWik, 2001. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 2
Iliescu, Mircea, Exonarthex - form och funktion i ortodox kyrkobyggnadskonst (diss.), 2001.
 
Eidos nr 3
Knutsson, Johan, Folkliga möbler - Tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten (diss.), 2001.
 
Eidos nr 4
Kempff Östlind, Margaretha (red.), Pilgrimsvägar och vallfartskonst. Studier tillägnade Jan Svanberg, 2002.
 
Eidos nr 5
Hans Öjmyr: Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet (diss.), 2001.
 
Eidos nr 6
Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Red: Kathryn Boyer, Hans Pettersson, Anna Tellgren, 2002. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 7
Johan Eriksson: Kondottiärfurstarnas visuella retorik. Leonello d’Este, Sigismondo Malatesta Alessandor Sforza, Federico da Montefeltr (diss.), 2002.
 
Eidos nr 8
Subjectivity and Methodology in Art History. Red: Margaretha Rossholm Lagerlöf, Dan Karlholm, 2003. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 9
Inger-Britt Holmblad: Hören Herrens röst. Svenska missionsförbundets kyrkobyggande fram till 1915, med tonvikt på Gävle-Daladistriktet (diss.), 2002.
 
Eidos nr 10
Margareta Tillberg: Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932 (diss.), 2003.
 
Eidos nr 11
Thérèse von Lampe: Det skapande rummet. Bildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga. Två tolkningsvägar (diss.), 2004.
 
Eidos nr 12
Etyder tillägnade Eva Sundler Malmnäs, 2004. (Finns till försäljning på Expeditionen, pris 150 kr)
 
Eidos nr 13
Per Hedström: Skönhet och skötsamhet. Konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1879-1940 (diss.), 2004.
 
Eidos nr 14
Magdalena Holdar: Scenography in Action. Space, time and movement in theatre productions by Ingmar Bergman (diss.), 2005.
 
Eidos nr 15
Anne Karahan: Byzantine holy images and the issue of transcendence and immanence. The theological background of the Late Byzantine Palaiologan iconography and aesthetics of the Chora church, Istanbul (diss.), 2005.
 
Eidos nr 16
Anna Micro Vikstrand: Strävan efter ett ordnat samhälle. Stadsplanering i Huddinge 1900-1960 (diss.), 2005.
 
Eidos nr 17
Nina Weibull: Spegling och skapande. En studie i Lena Cronqvists Målaren och hennes modell (diss.), 2006.
 
Eidos nr 18
Stad, hus, rum. Studier tillägnade Thomas Hall. Lempi BorgWik, Margaretha Rossholm Lagerlöf och Martin Rörby (red.), 2009. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 19
Anne Banér: Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924 (diss.), 2006.
 
Eidos nr 20
Karin Wahlberg Liljeström: Att följa decorum. Rumsdispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden på landet (diss.), 2007.
 
Eidos nr 21
Andrea Kollnitz, Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934 (diss.), 2008.
 
Eidos nr 22
Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar kring konst och humaniora tillägnade Margaretha Rossholm Lagerlöf. Tomas Björk, Lempi BorgWik m.fl.(red.), 2010. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 23
Claes Ellehag, Johan Tobias Albinius. Arkitekt i Sverige och Baltikum, 2011. (Finns till försäljning på Expeditionen)
 
Eidos nr 24
Fredrik Krohn Andersson, Kärnkraftverkets poetik. Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965-1973 (diss.), 2012.
 
Eidos nr 25
Linda Hinners, De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693-1713. Yrkesroller, organisation, arbetsprocesser (diss.), 2012.