2019

Manker, Elin: Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890.

Pettersson, Jimmy: Film på konstmuseum. Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950.

2018

Callahan, Sara: The Archive Art Phenomenon.

Solheim, Randi: Kunst og nasjon: Brytninger i kunstsynet i Norge 1750–1905.

2017

Ridderstedt, Margareta: Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930.

2016

Björk, Christian: Den sociala differentieringens retorik och gestaltning. Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering vid 1900-talets mitt.

Grundell, Vendela: Flow and Friction: On the Tactical Potential of Interfacing with Glitch Art.

Krispinsson, Charlotta: Historiska porträtt som kunskapskälla: Samlingar, arkiv, konsthistorieskrivning.

Rossholm, Elina: I väntan på huvudpersonen: Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900.

Roussinova,  Roussina: The Art of Pleasing the Eye: Spectatorship with Taste for Colour and Portraits by Nicolas de Largilliere in the Early Eighteenth Century. 

Rynell Åhlén, David: Samtida konst på bästa sändningstid: Konst i svensk television 1956-1969.

2015

Linder, Johan: Den lokala profilen : Person, plats och kulturarv

Lindkvist, Evert: Gotlands romanska stenskulptur : Visuella budskap i sten

Lundström, Anna: Former av politik : Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008

Nordström, Charlotta: Up the Stylish Staircase: Situating the Fürstenberg Gallery and Art Collection in a Late Nineteenth-Century Swedish Art World.

Uggla, Karolina: Konst och kartläggning kring 1970. Modell, diagram och karta i konstens landskap.

2014

Kimvall, Jacob: The G-Word : Virtuosity and Violation, Negotiating and Transforming graffiti

Petersson, Sonya: Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

2013

Skogh, Lisa: Material Worlds. Queen Hedwig Eleonora as Collector and Patron of the Arts

Hällgren, Anna-Maria: Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur.

2012

Willén, Maja: Berättelser om den öppna planlösningen arkitektur. En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige.

Gunnarsson, Annika: synligt/osynligt. Receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg.

Hinners, Linda: De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693-1713. Yrkesroller, organisation, arbetsprocesser.

Krohn Andersson, Fredrik: Kärnkraftverkets poetik. Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965-1973.

2010

Elmqvist Söderlund, Inga: Taking Possession of Astronomy. Frontespieces and Illustrated Title Pages in 17th-centruy Books on Astronomy.

Hagelqvist, Stina: Arkitekttävlingen som föreställning. Den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft.

Åkestam, Mia: Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden.

2008

Kollnitz, Andrea: Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934.

Lejdegård, Thomas: På många stolar. Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat.

Mellander, Cathrine: Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap. En studie av överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917.

2007

Melin, Pia: Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor.

Wahlberg Liljeström, Karin: Att följa decorum. Rumsdispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden på landet.

2006

Banér, Anne: Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924.

Steorn, Patrik: Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915.

Weibull, Nina: Spegling och skapande. En studie i Lena Cronqvists "Målaren och hennes modell".

2005

Ahlberg, Nils: Stadsgrundningar och planförändringar. Svensk stadsplanering 1521–1721. (Disputation vid SLU)

Dahlgren, Anna: Fotografiska drömmar och digitala illusioner. Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet.

Hedström, Per: Skönhet och skötsamhet. Konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940.

Holdar, Magdalena: Scenography in action. Space, time and movement in theatre productions by Ingmar Bergman.

Karahan, Anne: Byzantine holy images and the issue of transcendence and immancence. The theological background to the late Byzantine Palaiologan iconography and aestethics of the Chora Church, Istanbul.

Vikstrand, Anna Micro: Strävan efter ett ordnat samhälle. Stadsplanering i Huddinge 1900-1960.

2004

Ljungström, Lars: Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn. Herresätet som byggnadsverk och spegelbild.

von Lampe, Thérèse: Det skapande rummet. Bildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga. Två tolkningsvägar

2003

Holmblad, Inger-Britt: Hören Herrens Röst. Svenskamissionsförbundets kyrkobyggande fram till 1915 med tonvikt på Gävle-Daladistriktet.

Rörby, Martin: David Helldén. Modernistisk visionär på traditionens grund.

Tillberg, Margareta: Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on colour vision in Stalin's Russia 1932.

2002

Öjmyr, Hans: Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet.

Eriksson, Johan: Kondottiärfurstarnas visuella retorik.

2001

Iliescu, Mircea: Exonarthex - form och funktion i ortodox kyrkobyggnadskonst.

Knutsson, Johan: Folkliga möbler - Tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten.

2000

Markus, Kersti: Från Gotland till Estland. Kyrkokonst och politik under 1200-talet.

Ranta, Michael: Mimesis as the Representation of Types. The Historical and Psychological Basis of an Aesthetic Idea.

Nilsson, Håkan: Clement Greenburg och hans kritiker.

Eriksson, Eva: Mellan tradition och modernitet. Arkitektur och
arkitekturdebatt 1900-1930.

1999

Edling, Marta: Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. Praktikens teoretiska position under sjuttonhundratalets andra hälft.

Görts, Maria: Det sköna i verklighetens värld.

von Corswant-Naumburg, Inga: Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden.

Lidén, Anne: Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut.

Söderqvist, Lisbeth: Rekordår och miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala. En falIstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik.

Nolin, Catharina: Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet.

1998

Danielsson, Ing-Mari: Den bildade smaken. Målade dekorationer hos
borgerskapet i frihetstidens Stockholm.

1997

Björk, Tomas: August Malmström, Grindslantens målare och 1800-
bildvärld.

Wolska, Joanna: Ringkors från Gotlands medeltid. En ikonografisk och
stilistisk studie.

1995

Jacobsson, Carina: Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift.

Olofgörs, Gunnar: Scenografi och kostym, Gunilla Palmstierna-Weiss. En verkorienterad monografi.

1994

Anrep-Bjurling, Jan: Rättfärdiggörelse genom tro. Läktarmålningarna i Tyska S:ta Gertruds kyrka i Stockholm 1659-1665.

Ellehag, Claes: Fem svenska stormanshem under 1600-talet.

Gram, Magdalena: Bokkonstnären Akke Kumlien. Tradition och modernitet, konstnärsidentitet och konstnärsroll.

Kempff, Margareta: Atribueringarnas mångfald. Johannes Stenrat och Hans Hesse. Den senmedeltida verkstadens produktion.

Sjöberg, Ursula: Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837. Byggnader och
Inredningar i Sverige och Finland.

1993

Elsner, Catharina: Expressionismens framväxt. August Brunius skriver om konst 1904-1913.

Hernfjell, Viola: Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift.

1992

Eklund Nyström, Sigrid: Möbelarkitekt på 1930-talet. Om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig.

Engellau-Gullander, Cecilia: Jan II van Coninxlo. A Bruxelles master of the first half of the 16th century.

Kåring, Göran, När medeltidens sol gått ner. Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-1914.

Wingren, Bo: Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie
1850-1900.

Ångström, Inga Lena: Altartavlor i Sverige under renässans och barock. Studier i deras ikonografi och stil 1527-1686.

1991

Cramér, Margareta: Den verkliga kakelugnen. Fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm.

af Burén, Jan: Det mångfaldigade originalet. Studier i originalgrafikbegreppets uppkomst, teori och användning.

1990

Malmström, Krister: Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820-1920. Med en byggnadsantikvarisk inventering.

1988

Didon, Rune: Rokokon och dess måleri i det svenska 1800-talets ögon.

Frost, Ulla: Förlagor och teckningsläror. Ett bidrag till den svenska
teckningsundervisningens historia särskilt avseende 1800-talet.

Pegelow, Ingalill: Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst.

Vahlne, Bo: Nyinredningen av Rosersbergs slott 1797-1818. En ikonologisk studie.

1987

Appelbom Karsten, Ingrid: Minnesmerket - en del av vår identitet.
Gjenoppbygging, revaluering og regenerasjon av historiske byer i Polen og Tsjekkoslovakia.

Bonnier, Ann Catherine: Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350.

Pihl-Atmer, Ann Katrin: Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915.

Råberg, Marianne: Visioner och verklighet. Del I, En studie kring Stockholms 1600-talsstadsplan. Del II, Stockholmskartor från 1600-talet.

1986

Karlsson, Ann Mari: Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige

Soop, Hans: The power and the glory. The sculptures of the warship Wasa.

Stengård, Elisabeth: Såsom en människa. Kristustolkningar i svensk 1900-talskonst.

1985

Tydén-Jordan, Astrid: Kröningsvagnen. Konstverk och riksklenod. En studie i barockens karossbyggnadskonst.

1984

Ahnlund, Henrik: Johan Eberhard Carlberg, Stockholms stadsarkitekt
1727-1773.

Granberg, Jan: Gården i den förindustriella staden. En studie i
stadsbebyggelsens regionala variationer.

Grünberger, Tulla: Svenskt måleri under andra världskriget speglat genom dagspressens konstrecensioner av utställningsverksamheten i
Stockholm 1939-1945.

1983

Axel-Nilsson, Christian: Type studies. The Norstedt collection of matrices in the typefoundry of the Royal printing office. A history and catalogue.

Lindgren, Mereth: Att lära och att pryda. Om efterreformatoriska
kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630.

1982

Schaffer, Barbro: Analys och värdering. En studie i svensk konstkritik 1930-35.

1981

Berg, Ejnar: Kaserner, baracker och hyddor. Svenska soldatboningar under fyra århundraden.

Dahlbäck-Lutteman, Helena: Majolika från Urbino och andra orter i Italien i Nationalmuseum, Stockholm.

Dufwa, Jacques: Winds from the East. A study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86.

Sandström: Birgitta, Bénigne Gagneraux 1756-1795. Éducation, inspiration, oeuvre.

1980

Abel, Ulf: Carl Milles. Form, idé, medaljkonst.

Ericsson, Anne-Marie: Arthur Percy, konstnär och formgivare.

Gelotte, Göran: Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910.

Sandberg, Kerstin: Carl Theodor Malm 1815-1890. En stadsarkitekt och
storbyggmästare i landsorten.

1979

Bergman, Madeleine: Hieronymus Bosch and alchemy. A study on the
St. Anthony triptych.

Fredriksson, Inger: Konsten spränger ramarna. John Heartfield och det
politiska fotomontaget. En studie i John Heartfields fotomontage för AIZ.

Gavel, Jonas: Colour. A study of its position in the art theory of the Quattro- and Cinquecento.

Nilsson, Staffan: Bryggeribyggnader. En studie i svensk industriarkitektur 1846-1918.

1978

Rapp, Birgitta: Richard Bergh. Konstnär och kulturpolitiker 1890-1915. Några aspekter.

1977

Fant, Åke: Framtidens byggnad 1913-1923. En jämförande studie mellan
Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitektgruppen kring Bruno
Taut i Berlin åren kring första världskriget.

Karlsson, Lennart: Romansk träornamentik i Sverige.

Wahlberg, Anna Greta: Svenska konstnärers väg till antiken 1755-93. Jean Eric Rehn, Johan Pasch, Georg Fröman, Erik Palmstedt och Gustaf af Sillen på studieresor till Italien.

1976

Eberstein, Tina: Kommunal konstinköpspolitik. Undersökning rörande ett urval kommuner och samtliga landstings inköp av konst 1971-1973.

1975

Lagerlöf. Erland: Gotländsk stenskulptur från gotiken. En stenhuggarverkstad på 1300-talet.

Millroth, Thomas: Erik Gustaf Göthe. Kungl. Statybildhuggare och professor.

Redelius, Gunnar: Sigtunastudier. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid.

Sundler, Eva: Isaac Grunewalds scenografi 1920-1930. Vision och verklighet.

1974

Alm, Göran: Enkel men värdig. Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige
1869-1910.

Bedoire, Fredric: En arkitekt och hans verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wickmans arbeten 1884-1916.

Ehrensvärd, Ulla: Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966.*

Flodin, Barbro: Murmästare Hans Ferster. Verksamheten i Sverige 1634-1653.

Fåhraeus, Fredrik: Dopfuntarna, deras tillbehör och placering på Gotland under medeltiden. En inventering.

Lidén, Elisabeth: Expressionismen och Sverige. Expressionistiska drag i svenskt måleri från 1910-talet till 40-talet.*

Lisholm, Birgitta: Martin van Meytens d. y. Hans liv och hans verk.

Rossholm, Margaretha: Sagan i nordisk sekelskifteskonst. En motivhistorisk och ideologisk undersökning.

1973

Hall, Thomas: Stockholms förutsättningar och uppkomst. En studie i
medeltida urbanism.

Kéry, Bertalan: Kaiser Sigismund. Ikonographie.*

Pochat, Götz: Figur und Landschaft. Eine historische Interpretation der Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance.*

Svanberg, Jan: Studier i medeltida nordisk stenskulptur.

Theorell, Anita: Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar.

Trotzig, Aina: Christus resurgens apparet Mariae Magdalenae. En
ikonografisk studie med tonvikt på motivets framställning i den tidiga medeltidens konst.

1972

Böhn-Jullander, Ingrid: Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt.

Cavalli-Björkman, Görel: Pierre Signac. En studie i svenskt emalj- och miniatyrmåleri under 1600-talet.

Laine, Agneta: Invention och imitation. Studier i den dekorativa
utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning.

Rosell, Ingrid: Magnus Gabriel de la Gardies kyrkobyggnadsverksamhet i Sverige.

Sjöström, Ingrid: Quadratura i italienskt takmåleri.

Söderström, Göran: August Strindberg och bildkonsten.*

Winqvist, Margareta: Hjalmar Mörner. Kosmopolit, folklivsskildrare, litograf.

1971

Nyström, Bengt: Konsten till industrin! Två formgivare från sekelskiftet - Alf Wallander och Gunnar G:son Wennerberg. En studie i svensk Art Nouveau 1895-1909.

O'Konor, Louise: Viking Eggeling 1880-1925. Artist and filmmaker, life
and work.

Strandberg, Runar: Pierre Bullet et J. B. de Chamblain.*

1970

Brummer, Hans Henrik: The statue court in the Vatican Belvedere.*

von Heland-Weissglas, Madeleine: Figurativ vasdekor i Korint. En
kvantitativ ikonografisk analys.

Råberg, Per Göran: Funktionalistiskt genombrott. En analys av den svenska funktionalismens program 1925-1931.*

Unnerbäck, R Axel: Ållonö. Studier kring ett östgötskt 1600-talsslott.

Wirgin, Jan: Sung ceramic designs.*

1969

Linde, Brita: Ernest Thiel och hans konstgalleri.

1967

Larsson, Lars Olof: Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis
Batavvs 1545-1626.

1965

von Holten, Ragnar: Gustave Moreau, symbolist.

Knyphausen, Brita: Carl Kylberg. Färg och idé.

Schéle, Sune: Cornelis Bos. A study of the origins of the Netherland
grotesque.

1961

Berefelt, Gunnar: Philipp Otto Runge zwischen Aufbruch und Opposition
1777-1802.

Eimer, Gerhard: Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600-1715. Mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt.

1960

Reuterswärd, Patrik: Studien zur Polychromie der Plastik. Griechenland und Rom. Untersuchungen über die Farbwirkung der Marmor- und Bronzeskulpturen.

1959

Paulsson, Thomas: Den glömda staden. Svensk stadsplanering under 1900-
talets början med särskild hänsyn till Stockholm. Idéhistoria, teori, praktik.

1958

Gyllenswärd, Bo: T'ang Gold and Silver.

1957

Fogelmarck, Stig: Carl Fredrik Adelcrantz, arkitekt.

Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. Från Allaert van Everdingen till Carl Wilhelmson. Ett bidrag till den svenska landskapskonstens historia.

Munthe, Gustaf: Konsthantverkaren Christian Precht. Ett bidrag till den svenska rokokons historia.

1956

Bengtsson, Bengt: Svenskt stilgjuteri före år 1700. Studier i svensk
boktryckarkonst.

Forssman, Erik: Säule und Ornament. Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts.

Stridbeck, Carl Gustaf: Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d.Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.

1954

Beskow, Hans: Bruksherrgårdar i Gästrikland.

Gejvall, Birgit: 1800-talets Stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen.

1952

Reutersvärd, Oscar: Impressionisterna inför publik och kritik.

1951

Rapp, Bertil: Djur och stilleben i karolinskt måleri.

1949

Andersson, Aron: English influences in Norwegian and Swedish
Figuresculpture in Wood 1220-1270.

Lagerquist, Marshall: Rokokomöbler signerade av ebenister och
schatullmakare i Stockholm. Studier i rokokotidens möbelhantverk och
möbeldistribution.

1948

Andrén, Erik: Skokloster. Ett slottsbygge under stormaktstiden.

Hellner, Brynolf: Järnsmidet i Vasatidens dekorativa konst.

Westlund, Per-Olof: Gripsholm under Vasatiden. En byggnadshistorisk
undersökning.

1946

Berthelson, Bertil: Studier i Birgittinerordens byggnadsskick.

1945

Setterwall, Åke: Erik Palmstedt 1741-1803. En studie i gustaviansk
arkitektur och stadsbyggnadskonst.

1942

Cronlund, Eskil: Carl d'Unker.

Söderberg, Bengt: De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder.

1941

Bohrn, Erik: Nyköpings renässansslott och Herkules Mida.

1939

Frölich, Hans: Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer.

Källström, Olle: Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer.

Lenk, Torsten: Flintlåset. Dess uppkomst och utveckling.

1938

Bergman, Eva: Nationella dräkten. En studie kring Gustaf III,s
dräktreform 1778.

1937

Hofrén, Manne: Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning å Kalmar läns herrgårdar.

Selling, Gösta: Svenska herrgårdshem under 1700-talet.

1936

Loos, Viggo: Stilväxlingar i 1800-talets måleri. En studie av konstens sociala sammanhang.

Wester, Bertil: Gotisk resning i svenska orglar. En undersökning med
huvudsaklig begränsning till det svenska materialet under medeltiden.

Westholm, Alfred: The temples of Soli.

1935

Lundberg, Erik: Herremannens bostad. Studier över nordisk och allmänt
västerländsk bostadsplanläggning.

1934

Palmgren, Nils: Kansu mortuary urns of the Pan Shan and Ma Chang groups.

Rabén, Hans: Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans
och barock.

1933

Lamm, Carl Johan: Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem nahen Osten.

1931

Lindberg, Henrik: To the problem of Masolino and Masaccio.

1930

Anjou, Sten: Heliga Korsets kyrka i Dalby samt de äldsta kyrkorna i Lund, Roskilde och Odense. Undersökningar till 1000-talets arkitekturhistoria.

1927

Wollin, Nils G: Drottningholms lustträdgård och park = le jardin d'agrément et le parc du chateau royal de Drottningholm. En konsthistorisk undersökning.

1923

Moselius, Carl David: Louis Masreliez.

Salvén, Erik: Bonaden från Skog. En undersökning av en nordisk bildvävnad från tidig medeltid.

1921

Boëthius, Gerda: De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Ett bidrag till kännedomen om stilströmningarna under den yngre medeltiden.

1919

Lundholm, Helge: Om objektiva faktorer i konsten. En undersökning av
konstpsykologiska grundproblem.

1916

Lindblom, Andreas: La peinture gothique en Suède et en Norvège.

1915

Asplund, Karl: Egron Lundgren, I, 1815-1859.