Nordström, Kristina: Det sanna snillet: Genus och geni hos Thomas Thorild

2012

Hultberg, Ralf: Vedergällningstanken: Två idéhistoriska studier

2011

2009

Ers, Andrus: Segrarnas historia: Makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939-53

2008

Ohlsson, Anna: Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk offentlig idédebatt 1968-1973

2007

Sundgren, Per: Kulturen och arbetarrörelsen: Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

2005

Burman, Anders: Politik i sak: C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851
Laskar, Pia: Ett bidrag till heterosexualitetens historia: Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800 - 1920

2003

Nibelius, Folke: Lord Bolingbroke (1678-1751) and history: a comparative study of Bolingbroke's politico-historical works and a selection of contemporary texts as to themes and vocabulary

2002

Crafoord, Febe: "Läter all ting ährligha och skickeliga tilgå": prästerskapet i 1600-talets Sverige

2001

Olaison, Niklas: Låt oss skapa människan!: stratifieringsprocesser i Thomas Hobbes' filosofi

2000

1998

Falk, Hans: "Socialistprästen": H.F. Spak (1876-1926)

1997

Lejon, Håkan: Historien om den antroposofiska humanismen: den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980
Manns, Ulla: Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921