2020

Lindström, AndersAtt skriva det grekiska. En otidsenlig position i svenskspråkig modernism
Wahlin, Claes: Att anlita översättning – Chaucer, Dryden, Arnold, Pound

2018

Jakobsson, HildaJag var kvinna. Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner  

2017

Cavallin, Anna: Hushållspolitik: Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas
Hübben, Kelly: A genre of animal hanky-panky? Animal representations, anthropomorphism and interspecies relations in The Little Golden Books.

Miočević, Ljubica: Fantasiens morgonrodnad: En studie i Clas Livijns romaner

Israelson, Per: Ecologies of the Imagination: Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic
Wistisen, Lydia: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

2016

Annell, Cecilia: Begärets politiska potential: Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet,Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen
Florin, Arne: Hur leva sitt liv? Om livshålling och retorik i Claes Hylingers författarskap
Lindegård, Per: Gentagelsens verden i Inger Christensens digtning
Pedersen, Daniel: Tårarnas poetik: Nelly Sachs författarskap fram till och med In den Wohnungen des Todes
Wickberg Månsson, Adam: Cultural Techniques of Presence: Luis de Góngora and Early Modern Media

2015

Bremmer, Magnus: Konsten att tämja en bild: Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige

2014

Huss, Markus: Motståndets akustik: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

2013

Haux, Caroline: Framkallning: Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder

Kuzmicova, Anezka: Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition

2012

Paulin, Lotta: Den didaktiska fiktionen: Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750
Wahlström, Maria: Jag är icke heller en: den svenska dagboksromanen

2011

Blomberg, Yvonne: Att besvärja döden: Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999
Englund, Axel: Stroke Darkly the Strings: On Paul Celan and Music

2010

Apelgren, Rikard: En dröm i Lagarnas hus: Ögonblicket, människan och det transcendenta. Studier i Stig Dagermans diktning
Götselius, Thomas: Själens medium: Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500
Wiktorsson, Per Anders: Den utvidgade människan: Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi

2009

Johnsson, Henrik: Strindberg och skräcken: Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap
Mälhammar, Åsa: En svensk harlekinad: Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell

2008

Fogelberg Rota, Stefano: Poesins drottning: Christina av Sverige och de italienska akademierna

2006

von Bergen, Louise: Nordisk teater i Montevideo: Kontextrelaterad reception av Henrik Ibsen och August Strindberg

2005

Magnusson, Helena: Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn
Öhrn, Magnus: Talat glöms men skrivet göms: En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap

2004

Friberg, Leif: Från sonett till drömtext: Gunnar Björlings väg mot modernismen
Knochenhauer, Barbara: Ut musica prosa: Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A. Hoffmann

2003

Fyhr, Mattias: De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel
Söderström, Hans: Bilden som byggsten: Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik

2002

Fabreus, Karin: Sagan, myten och modernismen i Pär Lagerkvists tidigaste prosa och Onda sagor
Fjelkestam, Kristina: Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige
Lindén, Claudia: Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

2000

Johansson, Anders: Poesins negativitet: en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik
Spens, James: "I musernas bidé": en essä om Strindbergs "fula" poesi omkring 1883

1999

Vilhelmsdotter, Gisela: Riddare, bonde och biskop: studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner

1998

Lorentzon, Leif: "An African focus": a study of Ayi Kwei Armah's narrative Africanization