2019

Manker, Elin: Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890.

Pettersson, Jimmy: Film på konstmuseum. Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950.

2018

Callahan, Sara: The Archive Art Phenomenon.

2017

Ridderstedt, Margareta: Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930.

2016

Björk, Christian: Den sociala differentieringens retorik och gestaltning. Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering vid 1900-talets mitt.

Grundell, Vendela: Flow and Friction: On the Tactical Potential of Interfacing with Glitch Art.

Krispinsson, Charlotta: Historiska porträtt som kunskapskälla: Samlingar, arkiv, konsthistorieskrivning.

Rossholm, Elina: I väntan på huvudpersonen: Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900.

Roussinova,  Roussina: The Art of Pleasing the Eye: Spectatorship with Taste for Colour and Portraits by Nicolas de Largilliere in the Early Eighteenth Century. 

Rynell Åhlén, David: Samtida konst på bästa sändningstid: Konst i svensk television 1956-1969.

2015

Linder, Johan: Den lokala profilen : Person, plats och kulturarv

Lindkvist, Evert: Gotlands romanska stenskulptur : Visuella budskap i sten

Lundström, Anna: Former av politik : Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008

Nordström, Charlotta: Up the Stylish Staircase: Situating the Fürstenberg Gallery and Art Collection in a Late Nineteenth-Century Swedish Art World.

Uggla, Karolina: Konst och kartläggning kring 1970. Modell, diagram och karta i konstens landskap.

2014

Kimvall, Jacob: The G-Word : Virtuosity and Violation, Negotiating and Transforming graffiti

Petersson, Sonya: Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

2013

Skogh, Lisa: Material Worlds. Hedwig Eleonora as Collector and Patron of the Arts

Hällgren, Anna-Maria: Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur.

2012

Willén, Maja: Berättelser om den öppna planlösningen arkitektur. En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige.

Gunnarsson, Annika: synligt/osynligt. Receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg.

Hinners, Linda: De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693-1713. Yrkesroller, organisation, arbetsprocesser.

Krohn Andersson, Fredrik: Kärnkraftverkets poetik. Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965-1973.

2010

Elmqvist Söderlund, Inga, Taking Possession of Astronomy. Frontespieces and Illustrated Title Pages in 17th-centruy Books on Astronomy.
 
Hagelqvist, Stina, Arkitekttävlingen som föreställning. Den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft.
 
Åkestam, Mia, Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden.
 

2008

Kollnitz, Andrea, Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934.
 
Lejdegård, Thomas, På många stolar. Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat.
 
Mellander, Cathrine, Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap. En studie av överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917.
 

2007

Melin, Pia, Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor.
 
Wahlberg Liljeström, Karin, Att följa decorum. Rumsdispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden på landet.
 

2006

Banér, Anne, Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924.
 
Steorn, Patrik, Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915.
 
Weibull, Nina, Spegling och skapande. En studie i Lena Cronqvists "Målaren och hennes modell".
 

2005

Nils Ahlberg, Stadsgrundningar och planförändringar. Svensk stadsplanering 1521–1721. (Disputation vid SLU)
 
Dahlgren, Anna, Fotografiska drömmar och digitala illusioner. Bruket av bearbetade fotografier i
svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet.
 
Hedström, Per, Skönhet och skötsamhet. Konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940.
 
Holdar, Magdalena, Scenography in action. Space, time and movement in theatre productions by Ingmar Bergman.
 
Karahan, Anne, Byzantine holy images and the issue of transcendence and immancence. The theological background to the late Byzantine Palaiologan iconography and aestethics of the Chora Church, Istanbul.
 
Vikstrand, Anna Micro, Strävan efter ett ordnat samhälle. Stadsplanering i Huddinge 1900-1960.
 

2004

Ljungström, Lars, Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn. Herresätet som byggnadsverk och spegelbild.
 
von Lampe, Thérèse, Det skapande rummet. Bildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga. Två tolkningsvägar
 

2003

Holmblad, Inger-Britt, Hören Herrens Röst. Svenskamissionsförbundets kyrkobyggande fram till 1915 med tonvikt på Gävle-Daladistriktet.
 
Rörby, Martin, David Helldén. Modernistisk visionär på traditionens grund.
 
Tillberg, Margareta, Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on colour vision in Stalin's Russia 1932.
 

2002

Öjmyr, Hans, Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet.
Eriksson, Johan, Kondottiärfurstarnas visuella retorik.


2001

Iliescu, Mircea, Exonarthex - form och funktion i ortodox kyrkobyggnadskonst.
 
Knutsson, Johan, Folkliga möbler - Tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten.
 

2000

Markus, Kersti, Från Gotland till Estland. Kyrkokonst och politik under 1200-talet.
 
Ranta, Michael, Mimesis as the Representation of Types. The Historical and Psychological Basis of an Aesthetic Idea.
 
Nilsson, Håkan, Clement Greenburg och hans kritiker.
 
Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet. Arkitektur och
arkitekturdebatt 1900-1930.
 

1999

Edling, Marta, Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. Praktikens teoretiska position under sjuttonhundratalets andra hälft.
 
Görts, Maria, Det sköna i verklighetens värld.
 
von Corswant-Naumburg, Inga, Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden.
 
Lidén, Anne, Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut.
 
Söderqvist, Lisbeth, Rekordår och miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala. En falIstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik.
 
Nolin, Catharina, Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet.
 

1998

Danielsson, Ing-Mari, Den bildade smaken. Målade dekorationer hos
borgerskapet i frihetstidens Stockholm.
 

1997

Björk, Tomas, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-
bildvärld.
 
Wolska, Joanna, Ringkors från Gotlands medeltid. En ikonografisk och
stilistisk studie.
 

1995

Jacobsson, Carina, Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift.
 
Olofgörs, Gunnar, Scenografi och kostym, Gunilla Palmstierna-Weiss. En verkorienterad monografi.
 

1994

Anrep-Bjurling, Jan, Rättfärdiggörelse genom tro. Läktarmålningarna i Tyska S:ta Gertruds kyrka i Stockholm 1659-1665.
 
Ellehag, Claes, Fem svenska stormanshem under 1600-talet.
 
Gram, Magdalena, Bokkonstnären Akke Kumlien. Tradition och modernitet, konstnärsidentitet och konstnärsroll.
 
Kempff, Margareta, Atribueringarnas mångfald. Johannes Stenrat och Hans Hesse. Den senmedeltida verkstadens produktion.
 
Sjöberg, Ursula, Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837. Byggnader och
Inredningar i Sverige och Finland.
 

1993

Elsner, Catharina, Expressionismens framväxt. August Brunius skriver om konst 1904-1913.
 
Hernfjell, Viola, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift.
 

1992

Eklund Nyström, Sigrid, Möbelarkitekt på 1930-talet. Om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig.
 
Engellau-Gullander, Cecilia, Jan II van Coninxlo. A Bruxelles master of the first half of the 16th century.
 
Kåring, Göran, När medeltidens sol gått ner. Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-1914.
 
Wingren, Bo, Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie
1850-1900.
 
Ångström, Inga Lena, Altartavlor i Sverige under renässans och barock.
Studier i deras ikonografi och stil 1527-1686.
 

1991

Cramér, Margareta, Den verkliga kakelugnen. Fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm.
 
af Burén, Jan, Det mångfaldigade originalet. Studier i originalgrafikbegreppets uppkomst, teori och användning.
 

1990

Malmström, Krister, Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820-1920. Med en byggnadsantikvarisk inventering.
 

1988

Didon, Rune, Rokokon och dess måleri i det svenska 1800-talets ögon.
 
Frost, Ulla, Förlagor och teckningsläror. Ett bidrag till den svenska
teckningsundervisningens historia särskilt avseende 1800-talet.
 
Pegelow, Ingalill, Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst.
 
Vahlne, Bo, Nyinredningen av Rosersbergs slott 1797-1818. En ikonologisk studie.
 

1987

Appelbom Karsten, Ingrid, Minnesmerket - en del av vår identitet.
Gjenoppbygging, revaluering og regenerasjon av historiske byer i Polen og Tsjekkoslovakia.
 
Bonnier, Ann Catherine, Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350.
 
Pihl-Atmer, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915.
 
Råberg, Marianne, Visioner och verklighet. Del I, En studie kring Stockholms 1600-talsstadsplan. Del II, Stockholmskartor från 1600-talet.
 

1986

Karlsson, Ann Mari, Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige
 
Soop, Hans, The power and the glory. The sculptures of the warship Wasa.
 
Stengård, Elisabeth, Såsom en människa. Kristustolkningar i svensk 1900-talskonst.
 

1985

Tydén-Jordan, Astrid, Kröningsvagnen. Konstverk och riksklenod. En studie i barockens karossbyggnadskonst.

1984

Ahnlund, Henrik, Johan Eberhard Carlberg, Stockholms stadsarkitekt
1727-1773.
 
Granberg, Jan, Gården i den förindustriella staden. En studie i
stadsbebyggelsens regionala variationer.
 
Grünberger, Tulla, Svenskt måleri under andra världskriget speglat genom dagspressens konstrecensioner av utställningsverksamheten i
Stockholm 1939-1945.
 

1983

Axel-Nilsson, Christian, Type studies. The Norstedt collection of matrices in the typefoundry of the Royal printing office. A history and catalogue.
 
Lindgren, Mereth, Att lära och att pryda. Om efterreformatoriska
kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630.
 

1982

Schaffer, Barbro, Analys och värdering. En studie i svensk konstkritik 1930-35.
 

1981

Berg, Ejnar, Kaserner, baracker och hyddor. Svenska soldatboningar under fyra århundraden.
 
Dahlbäck-Lutteman, Helena, Majolika från Urbino och andra orter i Italien i Nationalmuseum, Stockholm.
 
Dufwa, Jacques, Winds from the East. A study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86.
 
Sandström, Birgitta, Bénigne Gagneraux 1756-1795. Éducation, inspiration, oeuvre.
 

1980

Abel, Ulf, Carl Milles. Form, idé, medaljkonst.
 
Ericsson, Anne-Marie, Arthur Percy, konstnär och formgivare.
 
Gelotte, Göran, Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910.
 
Sandberg, Kerstin, Carl Theodor Malm 1815-1890. En stadsarkitekt och
storbyggmästare i landsorten.
 

1979

Bergman, Madeleine, Hieronymus Bosch and alchemy. A study on the
St. Anthony triptych.
 
Fredriksson, Inger, Konsten spränger ramarna. John Heartfield och det
politiska fotomontaget. En studie i John Heartfields fotomontage för AIZ.
 
Gavel, Jonas, Colour. A study of its position in the art theory of the Quattro- and Cinquecento.
 
Nilsson, Staffan, Bryggeribyggnader. En studie i svensk industriarkitektur 1846-1918.
 

1978

Rapp, Birgitta, Richard Bergh. Konstnär och kulturpolitiker 1890-1915.
Några aspekter.
 

1977

Fant, Åke, Framtidens byggnad 1913-1923. En jämförande studie mellan
Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitektgruppen kring Bruno
Taut i Berlin åren kring första världskriget.
 
Karlsson, Lennart, Romansk träornamentik i Sverige.
 
Wahlberg, Anna Greta, Svenska konstnärers väg till antiken 1755-93. Jean Eric
 
Rehn, Johan Pasch, Georg Fröman, Erik Palmstedt och Gustaf af Sillen på studieresor till Italien.
 

1976

Eberstein, Tina, Kommunal konstinköpspolitik. Undersökning rörande ett
urval kommuner och samtliga landstings inköp av konst 1971-1973.
 

1975

Lagerlöf. Erland, Gotländsk stenskulptur från gotiken. En stenhuggarverkstad på 1300-talet.
 
Millroth, Thomas, Erik Gustaf Göthe. Kungl. Statybildhuggare och professor.
 
Redelius, Gunnar, Sigtunastudier. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid.
 
Sundler, Eva, Isaac Grunewalds scenografi 1920-1930. Vision och verklighet.
 

1974

Alm, Göran, Enkel men värdig. Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige
1869-1910.
 
Bedoire, Fredric, En arkitekt och hans verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wickmans arbeten 1884-1916.
 
Ehrensvärd, Ulla, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966.*
 
Flodin, Barbro, Murmästare Hans Ferster. Verksamheten i Sverige 1634-1653.
 
Fåhraeus, Fredrik, Dopfuntarna, deras tillbehör och placering på Gotland under medeltiden. En inventering.
 
Lidén, Elisabeth, Expressionismen och Sverige. Expressionistiska drag i svenskt måleri från 1910-talet till 40-talet.*
 
Lisholm, Birgitta, Martin van Meytens d. y. Hans liv och hans verk.
 
Rossholm, Margaretha, Sagan i nordisk sekelskifteskonst. En motivhistorisk och ideologisk undersökning.
 

1973

Hall, Thomas, Stockholms förutsättningar och uppkomst. En studie i
medeltida urbanism.
 
Kéry, Bertalan, Kaiser Sigismund. Ikonographie.*
 
Pochat, Götz, Figur und Landschaft. Eine historische Interpretation der
Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance.*
 
Svanberg, Jan, Studier i medeltida nordisk stenskulptur.
 
Theorell, Anita, Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar.
 
Trotzig, Aina, Christus resurgens apparet Mariae Magdalenae. En
ikonografisk studie med tonvikt på motivets framställning i den tidiga
medeltidens konst.
 

1972

Böhn-Jullander, Ingrid, Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt.
 
Cavalli-Björkman, Görel, Pierre Signac. En studie i svenskt emalj- och
miniatyrmåleri under 1600-talet.
 
Laine, Agneta, Invention och imitation. Studier i den dekorativa
utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning.
 
Rosell, Ingrid, Magnus Gabriel de la Gardies kyrkobyggnadsverksamhet i
Sverige.
 
Sjöström, Ingrid, Quadratura i italienskt takmåleri.
 
Söderström, Göran, August Strindberg och bildkonsten.*
 
Winqvist, Margareta, Hjalmar Mörner. Kosmopolit, folklivsskildrare, litograf.
 

1971

Nyström, Bengt, Konsten till industrin! Två formgivare från sekelskiftet - Alf
 
Wallander och Gunnar G:son Wennerberg. En studie i svensk Art Nouveau 1895-1909.
 
O'Konor, Louise, Viking Eggeling 1880-1925. Artist and filmmaker, life
and work.
 
Strandberg, Runar, Pierre Bullet et J. B. de Chamblain.*
 

1970

Brummer, Hans Henrik, The statue court in the Vatican Belvedere.*
 
von Heland-Weissglas, Madeleine, Figurativ vasdekor i Korint. En
kvantitativ ikonografisk analys.
 
Råberg, Per Göran, Funktionalistiskt genombrott. En analys av den svenska funktionalismens program 1925-1931.*
 
Unnerbäck, R Axel, Ållonö. Studier kring ett östgötskt 1600-talsslott.
 
Wirgin, Jan, Sung ceramic designs.*
 

1969

Linde, Brita, Ernest Thiel och hans konstgalleri.
 

1967

Larsson, Lars Olof, Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis
Batavvs 1545-1626.
 

1965

von Holten, Ragnar, Gustave Moreau, symbolist.
 
Knyphausen, Brita, Carl Kylberg. Färg och idé.
 
Schéle, Sune, Cornelis Bos. A study of the origins of the Netherland
grotesque.
 

1961

Berefelt, Gunnar, Philipp Otto Runge zwischen Aufbruch und Opposition
1777-1802.
 
Eimer, Gerhard, Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600-1715. Mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt.
 

1960

Reuterswärd, Patrik, Studien zur Polychromie der Plastik. Griechenland und Rom. Untersuchungen über die Farbwirkung der Marmor- und
Bronzeskulpturen.
 

1959

Paulsson, Thomas, Den glömda staden. Svensk stadsplanering under 1900-talets början med särskild hänsyn till Stockholm. Idéhistoria, teori, praktik.
 

1958

Gyllenswärd, Bo, T'ang Gold and Silver.
 

1957

Fogelmarck, Stig, Carl Fredrik Adelcrantz, arkitekt.
 
Hedvall, Anders, Bohuslän i konsten. Från Allaert van Everdingen till Carl
 
Wilhelmson. Ett bidrag till den svenska landskapskonstens historia.
 
Munthe, Gustaf, Konsthantverkaren Christian Precht. Ett bidrag till den svenska rokokons historia.
 

1956

Bengtsson, Bengt, Svenskt stilgjuteri före år 1700. Studier i svensk
boktryckarkonst.
 
Forssman, Erik, Säule und Ornament. Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts.
 
Stridbeck, Carl Gustaf, Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d.Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.
 

1954

Beskow, Hans, Bruksherrgårdar i Gästrikland.
 
Gejvall, Birgit, 1800-talets Stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen.
 

1952

Reutersvärd, Oscar, Impressionisterna inför publik och kritik.
 

1951

Rapp, Bertil, Djur och stilleben i karolinskt måleri.
 

1949

Andersson, Aron, English influences in Norwegian and Swedish
Figuresculpture in Wood 1220-1270.
 
Lagerquist, Marshall, Rokokomöbler signerade av ebenister och
schatullmakare i Stockholm. Studier i rokokotidens möbelhantverk och
möbeldistribution.
 

1948

Andrén, Erik, Skokloster. Ett slottsbygge under stormaktstiden.
 
Hellner, Brynolf, Järnsmidet i Vasatidens dekorativa konst.
 
Westlund, Per-Olof, Gripsholm under Vasatiden. En byggnadshistorisk
undersökning.
 

1946

Berthelson, Bertil, Studier i Birgittinerordens byggnadsskick.
 

1945

Setterwall, Åke, Erik Palmstedt 1741-1803. En studie i gustaviansk
arkitektur och stadsbyggnadskonst.
 

1942

Cronlund, Eskil, Carl d'Unker.
 
Söderberg, Bengt, De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder.
 

1941

Bohrn, Erik, Nyköpings renässansslott och Herkules Mida.
 

1939

Frölich, Hans, Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer.
 
Källström, Olle, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer.
 
Lenk, Torsten, Flintlåset. Dess uppkomst och utveckling.
 

1938

Bergman, Eva, Nationella dräkten. En studie kring Gustaf III,s
dräktreform 1778.
 

1937

Hofrén, Manne, Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning å Kalmar läns herrgårdar.
 
Selling, Gösta, Svenska herrgårdshem under 1700-talet.
 

1936

Loos, Viggo, Stilväxlingar i 1800-talets måleri. En studie av konstens sociala sammanhang.
 
Wester, Bertil, Gotisk resning i svenska orglar. En undersökning med
huvudsaklig begränsning till det svenska materialet under medeltiden.
Westholm, Alfred, The temples of Soli.
 

1935

Lundberg, Erik, Herremannens bostad. Studier över nordisk och allmänt
västerländsk bostadsplanläggning.
 

1934

Palmgren, Nils, Kansu mortuary urns of the Pan Shan and Ma Chang groups.
 
Rabén, Hans, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans
och barock.
 

1933

Lamm, Carl Johan, Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus
dem nahen Osten.
 

1931

Lindberg, Henrik, To the problem of Masolino and Masaccio.
 

1930

Anjou, Sten, Heliga Korsets kyrka i Dalby samt de äldsta kyrkorna i Lund, Roskilde och Odense. Undersökningar till 1000-talets arkitekturhistoria.
 

1927

Wollin, Nils G, Drottningholms lustträdgård och park = le jardin d'agrément et le parc du chateau royal de Drottningholm. En konsthistorisk undersökning.
 

1923

Moselius, Carl David, Louis Masreliez.
 
Salvén, Erik, Bonaden från Skog. En undersökning av en nordisk bildvävnad från tidig medeltid.
 

1921

Boëthius, Gerda, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Ett bidrag till kännedomen om stilströmningarna under den yngre medeltiden.
 

1919

Lundholm, Helge, Om objektiva faktorer i konsten. En undersökning av
konstpsykologiska grundproblem.
 

1916

Lindblom, Andreas, La peinture gothique en Suède et en Norvège.
 

1915

Asplund, Karl, Egron Lundgren, I, 1815-1859.