Kulturell evolution är ett relativt nytt och snabbt växande forskningsområde där man söker förståelse för hur den mänskliga kulturen förändras och hur vi blev kulturvarelser. Det är ett tvärvetenskapligt fält som inbegriper många ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap, och därtill biologi, artificiell intelligens och matematik.

Forskare i New York har nu undersökt hur detta forskningsfält har utvecklats. Forskarna har bland annat gjort en klusteranalys som visar hur idéer och resultat från olika forskningsmiljöer runtom i världen relaterar till varandra i ett nätverk, där resultat från forskare vid CEK är framträdande.

Analysen visar att CEK befinner sig på en central position i forskningsfältet med kopplingar till nästan alla andra forskningsmiljöer. CEK:s bidrag innefattar allmän teori för kulturell evolution samt studier av samarbete och sociala normer, av hur människan blev kulturvarelse och av kulturella system. Artikeln där de publicerar resultaten visar också hur viktigt det är med tvärvetenskap och att möjligheten att bedriva sådan verksamhet långsiktigt är nödvändigt för att fältet ska kunna utvecklas och fortsätta att växa.

Co-authorship network in cultural evolution
Nätverk av medförfattare i kulturell evolution. CEK utgör en del av det gröna kluster 2.

 

Det finns även en interaktiv version av nätverket av forskare inom kulturell evolution, där man kan peka på en nod i nätverket och namnet på den forskare som noden representerar blir synlig. Två forskare är sammankopplade om de har samförfattat forskningsartiklar inom fältet.

Centrum för evolutionär kulturforskning bedriver fakultetsöverskridande tvärvetenskaplig forskning om de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur både i korta och långa tidsperspektiv. Verksamheten vid CEK innefattar forskare från ämnena biologi, matematik, historia, arkeologi, antropologi, psykologi, sociologi, ekonomi, statsvetenskap, lingvistik, idéhistoria och filosofi.