Ockulta dagboken av August Strindberg
 
 

August Strindberg förde dagbok från februari 1896 till sommaren 1908. Ockulta Dagboken, som han kom att kalla den, springer ur Infernokrisen och utgör ett unikt och fascinerande vittnesbörd om hans intellektuella omorientering under mitten av 1890-talet. Anteckningarna växte fram i ett försök att hantera en existentiell kris och utvecklades till en tolkning av vardagsverkligheten i moraliskt religiösa kategorier.

Ockulta Dagboken publiceras i Samlade Verk i tre band. För första gången återges hela dagboken som typograferad text, etablerad av Karin Petherick (Samlade Verk 59:1). Vid textetableringen har även struken text medtagits, bland annat har text som dolts bakom tjocka överstrykningar delvis frilagts genom digitala bearbetningar på redaktionen för Samlade Verk vid Stockholms universitet. Även handskriften återges i faksimil i färg (SV 59:2). I ett separat kommentarband (SV 60) presenteras dagboken i en essä av Göran Stockenström medan dess många gånger svårtolkade innehåll kommenteras i ingående ord- och sakförklaringar av Karin Petherick.

Dagboken trycks i 999 exemplar, varav 99 stycken i en numrerad bibliofilupplaga. Ockulta Dagboken publiceras också i sin helhet på http://litteraturbanken.se

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk utges av Stockholms universitet och Norstedts förlag och innehåller alla texter som Strindberg författat – skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etc. Även en rad dokument av självbiografisk karaktär – främst Ockulta Dagboken – ingår i upplagan (dock ej Strindbergs brev som givits ut separat). Hur Strindbergs texter har etablerats i Samlade Verk redovisas i textkritiska kommentarer, som publiceras separat i elektronisk form. Den tryckta upplagan, bestående av över 70 textvolymer, fullbordas under 2012 (ett register utges 2013). Se vidare www.strind.su.se

Hela Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, publiceras även på http://litteraturbanken.se

Läs rescension av Ockulta dagboken i Örnsköldsviks Allehanda

Utställning över sommaren
Från Fritänkaren till En extra blå bok är en utställning på Stockholms universitetsbibliotek 24 april–31 augusti 2012 om utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk vid Stockholms universitet. Här presenteras utgivningsarbetet med exempel från Ockulta Dagboken och Hemsöborna. I utställningen visas bland annat några av de digitala bearbetningarna av struken text i dagboken.

Vidare information
Per Stam
08-16 32 60
per.stam@strind.su.se

Per Stam är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk. Han har bland annat utgivit sju volymer i Nationalupplagan och en textkritisk utgåva av Henry Parlands Sönder.