Under hösten bjuder Barnrättscentrum, Unga Klara och Dramaqueen podd in till publika samtal under rubriken "Aldrig våld – om barns rättigheter". Forskare från Humanvetenskapliga området och scenkonstnärer samtalar fördjupande kring frågor om barns rätt till kultur. Samtalsserien är en del av projektet "Aldrig våld" som under året fått samverkansmedel från Humanvetenskapliga området.

– Det är viktigt att göra gemensamt upprop för barn som lever i utsatthet. Kulturen kan göra så att fler känner sig mindre ensamma – det kan inge mod att våga berätta och söka hjälp. Barn behöver veta om att rättigheter även är deras, menar Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum.

I samtalen medverkar forskare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Institutionen för kultur och estetik, Juridiska institutionen och Centrum för barnkulturforskning.

Ny pjäs inviger Tranströmerbiblioteket

Foto: Peter Sydén
Foto: Peter Sydén

Projektet "Aldrig våld" presenterar även pjäsen ”En sten i magen” av Rebecca Örtman med bland annat Leif Andrée, Pia Johansson och Özz Nûjen. Pjäsen är en filmad Reading och ges på invigningen av nya Tranströmerbiblioteket i Stockholm lördagen den 26 september.

Projektet "Aldrig våld" fick samverkansmedel 2020 från Humanvetenskapliga området inom satsningen Barn, migration och integration. Bakom projektet, som är inspirerat av Astrid Lindgrens fredstal ”Aldrig våld”, står Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen och Dramaqueen (tidigare RATS Teater). 
 

Läs mer om projektet "Aldrig våld"