Popular science

  1. You are here:
  2. Start
  3. Centre for Cultural Evolution
  4. Publications
  5. Popular science

Popular science, discussions etc.

Author Title Year
Martin Kolk, Linus Andersson, Emma Pettersson,
et al.
The Swedish Kinship Universe: A Demographic Account of the Number of Children, Parents, Siblings, Grandchildren, Grandparents, Aunts/Uncles, Nieces/Nephews, and Cousins Using National Population Registers 2023
Lucas Tilley, Emma von Essen, Martin Kolk,
et al.
THE DEMOGRAPHY OF SWEDEN’S TRANSGENDER POPULATION  — PATTERNS, CHANGES, AND SOCIODEMOGRAPHICS 2023
Jens Christian Moesgaard, Sven Isaksson
Numismatikkens metoder III : metalanalyser og kildekritik 2023
Sven Isaksson
FTIR-analys av jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från en tidigneolitisk boplats (L1982:8113) i Julita sn., Katrineholms kommun, Södermanland 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av jordprover från L1994:1195, Jokkmokks sn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson
Uppdragsrapport nr 402Molekylär analys av jordprover från L2021:8940, Svartbjörnsbyn 11:77, Bodens kn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av organiska lämningar i keramik och jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland 2023
Sven Isaksson, Simcenka Edvardas
Analys av fosfater och lipidrester i jordprover från Robertsfors, Västerbotten 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av jordprover från ID 2A546, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av jordprover från boplatsen L1936:1417 vid Storbäcken, Bygdeå sn, Robertsfors kn, Västerbotten 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från Fiskeby L2019:2751 (KM21097) 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Osmundvraket 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av organiska extraktivämnen i kalkerpapper 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av jordprover ur gravar från Silbojokks ödekyrkogård 2022 2023
N. J. van Doesum, R. O. Murphy, M. Gallucci,
et al.
REPLY TO NIELSEN ET AL. : Social mindfulness is associated with countries’ environmental performance and individual environmental concern 2022
N. J. Van Doesum, R. O. Murphy, M. Gallucci,
et al.
Reply to Komatsu et al. : From local social mindfulness to global sustainability efforts? 2022
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Kemisk analys av jordprover från fossil åkermark inom fornlämning L1953:6798, Öjaby socken i Växjö kommun, Kronobergs län 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av extraktivämnen i jord- och keramikprover från Dvärgstad, Gamleby sn., Småland 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av prover från två kokgropar inom L1936:1373 och L1936:1861, i Nysätra socken, Robertsfors kommun, Västerbotten 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från L1980:1182, Mosås, Närke, Arkeologiskonsults projektnummer 3277 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från Klinga, Borgs sn., Norrköpings kommun, Östergötland (KM20165) 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av jordprover från boplatsen L2019:5024 i Sammakko, Gällivare kn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av organiska lämningar i jordprov från två kokgropar från Vinoret, Raä 205:2, Tuna sn., Medelpad 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Analys av organiska lämningar i keramik från Bådstorp, Östergötland 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av jordprov från en boplatsgrop i Umeå 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av prov vid härd vid Raä L2018:327, Gällivare sn., Norrbotten 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Norvik 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren
Molekylär analys av jordprover från två boplatsgropar i Bygdeå 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover vid härdar från Sandseryd 396 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i två prover från Follobaneprojektet Bispegata i Oslo 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Alveberget 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från A105 2023
Sven Isaksson
Molekylär analys av jordprover från Bureå 356:1 2023
Patrik Lindenfors
Det kulturella djuret : om människans evolution och tänkandets utveckling 2023
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Hjulsta, Spånga 96:1 med flera 2023
Sven Isaksson
Analys av tjärrester på takspån från Leksands kyrka– en pilotstudie 2023

Religionen tur och retur 2017
Arne Jarrick
Det finns inga häxor : en bok om kunskap 2017
Patrik Lindenfors
Det är friheten vi måste försvara 2017
Patrik Lindenfors
Memetik 2017
Josefines Pernes, Patrik Lindenfors
Ingen demokrati utan rättigheter för kvinnor 2017
Patrik Lindenfors
Religiösa samvetsskäl får inte ges särställning 2017
Patrik Lindenfors
Ärkebiskopen målar upp en påhittad motståndare 2017
Patrik Lindenfors
Politiker, förbjud de religiösa friskolorna 2017
Patrik Lindenfors
Era argument ekar av USA:s kristna höger 2017
Patrik Lindenfors
Om djurs tänkande 2017
Johan Lind
Bivarg Philanthus triangulum 2017
Johan Lind
Näbbars ursprung 2017
Johan Lind
Inget stöd för att kråkfåglar kan resonera 2017