Studera utomlands

Studera utomlands

Att förlägga en del av studietiden utomlands som utbytesstudent är ett alternativ för dig som gärna vill komma i kontakt med ett annat land, ett annat språk och en annan kultur.

En tids vistelse vid ett utländskt lärosäte ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Utbytesstudier kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv, i synnerhet om du vill jobba internationellt hemma eller i ett annat land.

Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier under din studietid vid Institutionen för kultur och estetik. Antingen åker du via institutionens egna avtal, genom Stockholms universitets centrala avtal eller studerar du utomlands på egen hand som så kallad "free mover".

Utbytesstudier inom Norden

Genom Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor, Nordliks, kan du åka på utbytesstudier i Norden och de baltiska staterna.

Utbytesstudier inom Europa

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till Institutionen för kultur och estetiks partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden. Idag har vi avtal med drygt 20 partneruniversitet i länder till exempel Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tjeckien.

Utbytesstudier utanför Europa

Genom Stockholms universitets universitetsövergripande avtal kan du åka på utbytesstudier till länder utanför Europa. Utbytet ger inga stipendier, men utbildningen är kostnadsfri. Platser söks normalt ett år i förväg - så var ute i god tid!

Studera utomlands på egen hand

Man kan även studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför universitetets utbytesavtal.

Praktisera utomlands

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Målet på Stockholms universitet är att alla studenter ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Som utbytesstudent med funktionshinder har du rätt till extra hjälp och stöd, och reser du inom Erasmus kan du även ansöka om utökade ekonomiska medel. Samtidigt krävs stort eget ansvar och mycket god framförhållning för att dina studier utomlands ska fungera så bra som möjligt.

Louise Nygård, utbytesstudent vid Institutionen för kultur och estetik 2016-2017.

Utbytesstudenten Louise: Ta steget och åk!

En av dem som har provat på utbytesstudier via Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor, Nordliks, är Louise Nygård.

Internationell koordinator

Maarit Hämäläinen
Rum: 203
Tel: 08-16 14 71
E-post: exchange.ike@su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube