Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar Centrum för universitetslärarutbildning med Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI) och Learning in STEM vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Läs mer om universitetsalliansen Stockholm trio

 

Högskolepedagogiska fortsättningskurser

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Högskolepedagogiska kurser vid KI

Högskolepedagogiska kurser vid KTH

Högskolepedagogiska kurser vid KTH vt24

Hösten 2023 har KTH platser kvar på följande kurser:

•    LH225V Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning 4,5 hp
•     LH238V Digitalt lärande i högre utbildning 4,5 hp

 

 

Resurser för universitetslärare

KI och KTH erbjuder precis som CeUL, undervisande medarbetare olika slags stöd kring pedagogisk utveckling. Vi vill gärna uppmuntra dig utforska och använda dig av dessa resurser i din professionella utveckling:

KI:s "Stöd för dig som undervisar"

KTH:s stöd för universitetslärare "Lärande i STEM"

CeUL:s "Lärarresurser för pedagogisk utveckling"

 

Lärarkonferenser för utbyte av erfarenheter

Gemensamt för de tre lärosätena är att de vartannat år anordnar en lärarkonferens för sina universitetslärare. Nu öppnar lärosätena dörrarna till dessa konfersenser och bjuder in lärare vid SU, KTH och KI att delta.

Lärardagen 27 september 2023: Utbildning och lärande i en föränderlig värld

KI bjuder in SU:s universitetslärare till Lärardag där fokus är hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Lärardagen är en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor.

Platsen för Lärardagen 2023 är Flemingsberg.

Huvudtalare

Mike Sharples. Sharples är internationellt känd för sin forskning kring användarcentrerad design av teknologi och miljöer för lärande. Hans nuvarande fokus är användandet av generativ AI inom utbildning på ett innovativt och etiskt sätt. Han är professor inom "Educational Technology" vid Open University (UK). Mikes föreläsning är på engelska.

Carl Heath. Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem vid RISE (Research Institutes of Sweden). Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid. Carl har ett forskningsintresse inom samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, innovation och lärande.

Läs mer och anmälan på KI:s webb

 

I mars 2023 arrangerade KTH konferensen KTH Scholarship of Teaching and Learning Theme with theme: Future learning - learning for the future. Missade du konferensen? Då finns både filmer, bidrag och rapportering att ta del av.

SoTL conference at KTH logo