Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Ny hemsida för Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten har nu en ny hemsida för extern information och nyheter. Den hittar du på www.su.se/humfak.

Intern information såsom regelverk och beslut, protokoll, riktlinjer etc., hittar du på den här hemsidan tills vidare.

Ny hemsida för Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens forskarskola har bytt webbplats och hittas numera på su.se/humanistiska-fakultetens-forskarskola.