Anmälningstid

Den ordinarie anmälningsperioden för teman och kurser som startar läsåret 2017-2018 ägde rum mellan 15 maj och 15 juni 2017. Det finns fortfarande platser kvar på alla kurser, och sen anmälan är därför möjlig tills vidare. För mer information, kontakta forskningssekreteraren Markus Huss.

Hur anmäler jag mig till ett tema eller en kurs?

Ansökningsblanketten längst ned på denna sida ska användas för doktoranders ansökan om plats på en tema eller kurs. Handledaren (el. motsvarande) måste tillstyrka doktorandens ansökan med en motivering till varför doktoranden ska gå kursen eller ingå i temat. Handledaren skickar in anmälan till forskningssekreteraren.

Vem kan söka?

Alla teman är öppna för alla doktorander att söka, men man kan under studietiden i normalfallet endast ingå aktivt i ett tema från dess början till dess avslutning. Doktorander vid humanistiska fakulteten har förtur till platserna, och externa doktorander (såväl från Stockholms universitet som från andra lärosäten) kan erbjudas plats på en kurs eller ett tema i mån av plats. Externa doktorander ska registreras i Ladok så att nämnden har möjlighet att följa upp samtliga deltagande i en kurs.

Målet är att samtliga intresserade doktorander inom fakulteten ska beredas plats.